SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky se vztahují k produktům mySASY - Elonga.

Naším cílem v Elonga je podpořit naše uživatele v aktivním stylu života a poskytnout co nejlepší možné zkušenosti. Abychom toho dosáhli, aktualizovali jsme podmínky, které jasně popisují práva, povinnosti, naše zásady ochrany osobních údajů a další podrobnosti o našich produktech a službách.

Poslední verzi našich podmínek – v platnosti od ledna 2024  – budete mít kdykoliv k dispozici. Než začnete používat služby Elonga, přečtěte si je prosím.

1. ÚVOD

1.1
Kdo jsme. mySASY a.s., Elonga, Mozolky 2569/54, 616 00 Brno, Česká Republika (dále jen „Elonga“) provozuje interaktivní online platformu (dále jen „platforma“) a mobilní aplikace (dále jen „aplikace“ a společně s platformou také „produkty Elonga“) s cílem spojovat a vytvářet nové příležitosti pro lidi, kteří mají nebo chtějí rozvíjet vztah ke sportu a zdraví. Elonga kromě služeb na platformě a v souvislosti s ní nabízí mnoho aplikací, mimo jiné následující:
1.2
Registrace. Pro využití úplného spektra produktů Elonga je nezbytná jednorázová registrace (viz níže oddíl 4). Určitá část obsahu (např. informace o zdraví nebo HRV) včetně obecného popisu Elonga je však přístupná k prohlížení i bez registrace.
13
Náš cíl. Cílem Elonga je posilovat přitažlivost k aktivnímu životnímu stylu a kladně přispívat ke zdraví lidí.
1.4
Právní prohlášení. Vaše zdraví je pro nás velmi důležité. Své sportovní záměry VŽDY konzultujte se svým lékařem. Elonga nenahrazuje lékaře ani nenese odpovědnost za vaše chování. Obsah produktů Elonga, ať poskytovaných samotnou společností Elonga nebo našimi partnery či uživateli, není míněn jako doplnění ani náhrada informací podávaných lékaři nebo lékárnami. Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že za své zdraví nesete výhradní odpovědnost.

2. PLATNOST PODMÍNEK

2.1
Platnost. Elonga nabízí produkty Elonga na základě těchto podmínek. Uživatel potvrzuje platnost těchto podmínek a veškerých ujednání v nich zahrnutých tím, že (i) produkty Elonga používá, jsou-li k dispozici bez registrace, nebo (ii) se zaregistruje, pokud vyžadují účet. Tyto podmínky jsou platné v aktuálně platné verzi od 1. ledna 2024, dokud nebudou zrušeny.
2.2
Závazná náležitost. Registrace stejně jako používání úplného spektra produktů Elonga jsou možné výhradně na základě souhlasu s těmito podmínkami.
2.3
Rozsah. Tyto podmínky platí pro všechny přístupové body k produktům Elonga včetně subdomén a mobilních aplikací. Obzvláště online nabídka Elonga bude dostupná prostřednictvím elonga.com.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

V současnosti Elonga v zásadě nabízí uživatelům následující funkce a informace v několika jazycích:
3.1
Platforma:
3.1.1
Stránka s osobním profilem včetně osobních informací;
3.1.2
Novinky ohledně Elonga ve stručné formě;
3.1.3
Mobilní zdravotní a fitness aplikace
3.1.4
Obsah, např. texty, obrázky a videa týkající se sportu, zdraví a výživy prezentované společností mySASY a odbornými třetími stranami (sportovními kouči, trenéry...);
3.1.5
Zprávy o stavu;
3.1.6
Blog prezentující informace, produkty a zprávy společnosti týkající se zdraví a fitness v plném znění; a
3.1.7
Další obsah, například
O nás: Stručný popis Elonga;
Firemní nabídky: Nabídky Elonga adresované firmám;
Reklama Elonga nebo třetích stran;
Uživatelská podpora;
Zásady ochrany soukromí a tyto všeobecné podmínky;
Tiskové a mediální centrum;
Pracovní příležitosti; a
Právní informace
3.2
Aplikace:
3.2.1
Aplikace pro Apple iPhony, telefony s Androidem a pro ostatní smartphony a zařízení globálně, které lze použít samostatně na smartphonu i ve spojení s platformou.
3.2.2
Uživatel tímto potvrzuje svou informovanost, že v důsledku přenosu údajů ze smartphonu na platformu vzniknou provozovateli mobilních služeb určité náklady, které nese uživatel.
3.2.3
Mobilní aplikace jsou k dispozici pouze uživatelům smartphonů a dalších zařízení. Zdarma je poskytován pouze základní rozsah funkcí mobilních aplikací. Elonga si vyhrazuje právo definovat a aktualizovat seznam základních funkcí bez předchozího upozornění.
3.2.4
Platí další podmínky ze strany poskytovatelů mobilních služeb.

4. REGISTRACE

4.1
Pro produkty Elonga je potřebná jednorázová bezplatná registrace a dále nutnost dovršení minimální věkové hranice pro registraci podle příslušného zákona (ve většině případů je to věk 18 let). „Bezplatné členství“ (základní) obsahuje pouze základní možnosti a funkce v aplikacích dostupné uživatelům (dále jen „bezplatné funkce“). Elonga si vyhrazuje právo definovat a aktualizovat seznam bezplatných funkcí bez předchozího upozornění.
4.1.1
Registračním formulářem k dispozici na platformě;
4.1.2
Prostřednictvím některé z aplikací: Uživatel musí pro účely registrace poskytnout údaje požadované registračním formulářem, např. křestní jméno, příjmení, datum narození, a to v úplném rozsahu a správně, kromě údajů označených jako nepovinné. Registrace je možná pouze na občanské jméno uživatele, tedy nelze používat smyšlená jména nebo pseudonymy; nebo
4.1.3
Prostřednictvím převzetí registračních údajů, které uživatel poskytl Google či Apple, společností Elonga: Registrace přes Google Sign-In a AppleID vyžaduje od uživatele potvrzení vybraných údajů, které uživatel již předtím poskytl na Google nebo Apple a které přebírá síť Elonga. Uživatel následně může tyto údaje ve svém profilu na platformě doplnit,omezit nebo upravit.
4.2
Nezletilé osoby. Registrovat se u Elonga smějí pouze osoby právně způsobilé uzavírat smlouvy vlastním jménem.
4.3
Důsledky registrace
4.3.1
Registrací potvrzuje uživatel svou informovanost a plný souhlas s obsahem těchto podmínek a dále skutečnost, že veškeré registrační údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a že uživatel bude veškeré registrační údaje udržovat aktualizované.
4.3.2
Každý uživatel se registruje u Elonga pouze jednou pro produkt Elonga a jednou pro produkt mySASY (mySASY training) a svou registrací potvrzuje, že se doposud u každého z produktu nezaregistroval a neodstranil žádný dříve aktivovaný uživatelský účet.
4.3.3
Po úspěšné registraci se uživatel (dále jen „registrovaný uživatel“) může přihlašovat na platformu, a to buď (i) tím, že vloží svou e-mailovou adresu a zvolené heslo nebo (ii) tak, že provede přihlášení u služby Google Sign-In nebo Apple Sign-In.
4.4
Práva společnosti Elonga
4.4.1
Společnost Elonga si vyhrazuje právo zamítnout uživatele bez udání důvodu. V takovém případě budou veškeré přenesené údaje odstraněny.
4.4.2
Jestliže uvedete jakékoliv informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo pokud Elonga bude mít opodstatněný důvod k podezření, že takové informace jsou nepřesné, neaktuální nebo neúplné, vznikne tím společnosti Elonga právo váš účet okamžitě a bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit a odmítnout jakékoli aktuální i budoucí používání prémiových služeb (nebo jejich libovolné části), přičemž registrovaný uživatel nebude mít nárok na žádnou refundaci doposud zaplacené částky.
4.5.3
Elonga si v každém případě vyhrazuje právo kdykoli vás kontaktovat a ověřit si vaše registrační údaje.
4.5
Totožnost uživatele. Společnost Elonga nenese odpovědnost za skutečnou totožnost uživatele, jelikož osobní identifikace prostřednictvím internetu je proveditelná pouze v omezené míře.

5. OBECNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY UŽIVATELE

5.1
Ochrana před podvodným jednáním.
5.1.1
Svůj účet musíte chránit před neoprávněným a podvodným použitím. Informujte nás prosím okamžitě e-mailem na adresu support@elonga.com o jakémkoli neoprávněném a podvodném použití vašeho účtu nebo při podezření, že je váš účet vystaven takovému riziku.
5.1.2
Elonga neposkytne refundaci žádných částek, které ve prospěch Elonga zaplatíte před tím, než nahlásíte neoprávněné a podvodné použití vašeho účtu.
5.1.3
Elonga má právo uzavřít nebo zrušit účet kteréhokoli registrovaného uživatele v případě jakéhokoli neoprávněného nebo podvodného použití daného účtu.
5.2
Propagace a bezplatné nabídky. Elonga může pořádat propagace a činit bezplatné nabídky podléhající dodatečným podmínkám či omezením. Takové speciální a jiné nabídky se mezi uživateli nesmí převádět.
5.3
Změny v aplikacích. Elonga si vyhrazuje právo měnit možnosti nebo funkce včetně prémiových funkcí v aplikacích. Elonga většinou mění aplikace k lepšímu. Pokud změny nebudou mít negativní materiální dopad na vaše používání aplikace, Elonga nerefunduje již zaplacené částky, pokud není v oddíle 9 uvedeno jinak.

6. UKONČENÍ - APLIKACE

6.1
Ukončení aplikací. Elonga si vyhrazuje právo ukončit jednu nebo více aplikací. Ukončení aplikace bude oznámeno všem uživatelům. Po tomto oznámení musí mít prémioví členové možnost používat aplikaci po dobu trvání aktuálního předplaceného období. Upozorňujeme, že v průběhu tohoto období platí dvě omezení:

1. Nemusí být možné stáhnout aplikaci na jiném zařízení.
2. Elonga v průběhu tohoto období aplikaci neaktualizuje. To znamená, že pokud je operační systém vašeho zařízení aktualizovaný nebo pokud se v tomto období změní další relevantní technické služby třetích stran, nebude pravděpodobně možné aplikaci nadále používat. mySASY za to nenese žádnou odpovědnost.Pokud jste zakoupili Premium členství prostřednictvím aplikace, která bude ukončena, předplatné se automaticky neobnoví a platnost vyprší na konci aktuálního předplatného. Pokud jste si prémiové členství zakoupili prostřednictvím jiné aplikace – která nebude ukončena – proběhne automatické obnovení podle popisu v oddíle 6.4. Kromě dvou výše popsaných omezení máte nárok na poměrné vrácení platby za aktuální předplatné za Premium členství pouze v případě, že mySASY nemůže poskytnout možnost používat aplikaci až do skončení aktuálního předplatného. Pokud k tomu dojde, můžete kontaktovat mySASY (viz oddíl 6.7) ohledně náhrady.
6.2
Oznámení o ukončení Elonga může podat oznámení o ukončení, jak je uvedeno v oddílu 7.1, a to buď e-mailem nebo prostřednictvím komunikace v rámci produktů Elonga.

7. UKONČENÍ - UŽIVATEL

7.1
Obecně. Každý uživatel má právo kdykoli ukončit využívání produktů Elonga prostřednictvím nastavení účtu. Ukončení bude uživateli potvrzeno.
7.2
Právo Elonga na ukončení. Elonga si dále vyhrazuje právo ukončit členství uživatele ze závažných důvodů, jako je hrubé porušení povinností uživatele podle ustanovení těchto všeobecných podmínek a vedlejších smluvních ujednání.
7.3
Další informace. V oddíle 7.5. našich zásad ochrany soukromí se prosím seznamte s dalšími informacemi k odstranění účtu.

8. ZVLÁŠTNÍ PRÁVO ZRUŠENÍ PRO SPOTŘEBITELE

8.1
Platnost zákonů o ochraně spotřebitele. Pokud jste registrovaný uživatel a využíváte produkty pro účel nesouvisející s vaší obchodní nebo profesní samostatně výdělečnou činností, vztahují se na vás jakožto spotřebitele mimo jiné následující ustanovení českého zákona o ochraně spotřebitele:
8.2
Právo na odstoupení od smlouvy. Smlouvu s Elonga můžete kdykoli písemně zrušit, např. dopisem nebo e-mailem, a to bez udání důvodů do 14 dnů od data uzavření této smlouvy. Smlouvu můžete zrušit zasláním výpovědi na adresu support@elonga.com. Pro korektní zpracování odstoupení od smlouvy při pořízení Elonga senzoru je zapotřebí dodržet následující postup:

- Zboží uveďte do původního stavu, abychom Vám mohli vrátit jeho plnou cenu.
- Vyplňte prosím reklamační protokol a přiložte jej do balíku.
- Zásilku pečlivě zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Balík musí splňovat parametry stanovené firmou Zásilkovna. Na zásilku napište VRÁCENÍ ZBOŽÍ a číslo objednávky. Bez těchto informací nemůžeme přiřadit doručené zboží k vaší objednávce.
- Zásilku odešlete:
Zásilkovna - Zboží odneste na podací místo Zásilkovny, která umožňuje odesílání balíků. Obsluze na pobočce Zásilkovny sdělte PIN kód 90081290, případně číslo objednávky. Vždy si vyžádejte u obsluhy potvrzení o zaslání balíčku!
- S využitím přepravce -
Zboží pošlete Vámi zvoleným přepravcem na naše reklamační oddělení: Elonga, nám. Osvobození 36/43, 783 35 Horka nad Moravou, tel. +420 605 485 055

Po obdržení zásilky výrobek zkontrolujeme, sepíšeme Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech a zajistíme vrácení peněz.
8.3
Následky zrušení. V případě zrušení musí jedna strana vrátit druhé veškeré benefity, které od ní obdržela, a musí uhradit nazpět veškeré získané ekonomické výhody. Pokud nebudete moci – částečně nebo plně – vrátit služby poskytnuté ze strany společnosti Elonga, vznikne vám povinnost nahradit finančně společnosti Elonga ušlou hodnotu. Znamená to, že máte povinnost splnit své platební závazky proporčně do okamžiku, kdy zrušení smlouvy nabude účinnosti. Povinnost finanční náhrady nákladů musí být splněna do 30 dnů. Tato lhůta pro vás začíná běžet dnem, kdy odešlete oznámení o ukončení, a pro nás dnem, kdy jej obdržíme.

Uplatnit své právo na zrušení smlouvy podle oddílu 8 můžete prostřednictvím reklamačního formuláře pro zrušení. Ten získáte s oznámením na support@elonga.com nebo dopisem.

Příklad oznámení: Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že odstupuji/odstupujeme (*) od své/naší (*) smlouvy o prodeji následujícího zboží (*)/ o dodávce následující služby (*),objednaného/objednané dne (*), obdrženého/obdržené dne (*),Jméno spotřebitele/spotřebitelů,Adresa spotřebitele/spotřebitelů,E-mailová adresa spotřebitele/spotřebitelů používaná pro přihlašování do produktů Elonga,Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář v papírové formě)

Datum___________(*) Nehodící se škrtněte

9. POVINNOSTI A CHOVÁNÍ UŽIVATELE

9.1
Povinnosti uživatele. Každý uživatel produktů Elonga:
9.1.1
musí poskytnout pravdivé údaje a udržovat v aktuálním a úplném stavu své registrační údaje a tyto údaje nesmí předat třetím stranám;
9.1.2
může ukládat, zveřejňovat, přenášet a distribuovat pouze takový obsah, např. fotografie, obrázky, texty, prohlášení nebo videa, k jehož dalšímu předávání je daný uživatel oprávněn, tedy (i) pokud má uživatel k používání daného obsahu výhradní právo nebo (ii) v případě, že daný uživatel není vlastníkem daných práv k obsahu, který poskytuje, pak za podmínky, že uživatel ručí společnosti Elonga za to, že byla platným způsobem získána veškerá požadovaná práva, oprávnění, povolení apod. Uvedené závazně platí také pro obsah podléhající právům duševního vlastnictví, jako jsou obchodní jména a ochranné známky. Za tento obsah nese výhradní odpovědnost uživatel;
9.1.3
nesmí ukládat, zveřejňovat, přenášet ani distribuovat žádný obsah, který je rasistický, urážlivý, diskriminační, pomlouvačný, sexuální, propagující násilí nebo jakkoli jinak protizákonný;
9.1.4
nesmí rozesílat řetězové dopisy ani zprávy více než jednomu příjemci při jednom odeslání, tj. uživatel nesmí rozesílat hromadné e-maily ani spamy;
9.1.5
nesmí provádět žádné rušivé zásahy do sítě Elonga včetně produktů Elonga za použití technických a elektronických prostředků, jako jsou hackerské pokusy, útoky za použití hrubé síly, zanášení virů/červů/trojských koní a jakékoli jiné rušivé pokusy zaměřené na software nebo hardware Elonga;
9.1.6
nesmí kopírovat, distribuovat, přenášet ani shromažďovat za pomoci technických prostředků, jako např. vyhledávačů typu crawler a bot, bez souhlasu příslušného vlastníka žádné dostupné údaje;
9.1.7
musí urychleně oznámit prostřednictvím e-mailu na adresu support@elonga.com jakékoli odhalené porušení výše uvedených povinností;
9.1.8
musí pečlivě dbát o osobní údaje a umožnit přístup k osobním údajům ve svém dosahu pouze osobám, které jsou vlastníky takových osobních údajů; a
9.1.9
musí pravidelně ukládat důležité osobní údaje externě, tzn. na externí úložiště, pevný disk nebo do cloudové služby. mySASY nenese odpovědnost za žádnou ztrátu ani poškození údajů.

10. NARUŠENÍ POVINNOSTÍ UŽIVATELE

10.1
Sankce. V zájmu zajištění řádného a spolehlivého poskytování produktů Elonga uplatňuje Elonga při porušení povinností uživatele následující sankce:

výstraha;
odstranění obsahu;
dočasná deaktivace uživatelského účtu;
a zrušení (neodvolatelná deaktivace)

Druh sankce závisí na účelu, dopadu a druhu porušení povinností z pohledu zájmů mySASY a uživatele.
10.2
Zrušení. Pokud dojde ke zrušení uživatelského účtu v souladu s odd. 10, nebude takovému uživateli povoleno znovu se registrovat.

11. OBSAH - UŽIVATELSKÝ

11.1
Obecně. Elonga povoluje registrovaným uživatelům využívat nabízené portfolio produktů Elonga v souladu s právními předpisy a těmito všeobecnými podmínkami, aby mohli nahrávat, ukládat, zveřejňovat, šířit, přenášet a sdílet obsah s dalšími uživateli.
11.2
Uživatel souhlasí s tím, že jako výsledek automatického vyhodnocování způsobu, jímž uživatel využívá platformu, může být adresátem určitých nabídek, popř. marketingových sdělení přizpůsobených danému uživateli. Seznamte se prosím s našimi zásadami ochrany soukromí, pokud jde o sledování pro marketingové účely, obzvláště s oddíly a 6.8.
11.3
Zveřejňování. Elonga má právo ukládat obsah a tento obsah zpřístupňovat třetím stranám v rozsahu uloženém zákonem nebo právně přípustném a odůvodněně nezbytném, aby:
11.3.1
dodržel právní předpisy nebo soudní či správní příkazy;
11.3.2
zabezpečil dodržování souladu s těmito podmínkami;
11.3.3
reagoval na nároky vznesené třetími stranami v souvislosti se stížnostmi na porušení zákona; nebo
11.3.4
ochraňoval práva, majetek nebo osobní bezpečnost Elonga, jeho uživatelů a veřejnosti.
11.4
Využívání obsahu. Uživatel uděluje společnosti Elonga neodvolatelné, bezplatné, nevýhradní a neomezené právo využívat veškerý obsah vytvořený, přenesený, uložený a zveřejněný uživatelem. Stejně tak má Elonga právo využívat bez ohledu na druh použití veškerý obsah jednak jako součást platformy, jednak v rámci činnosti společnosti Elonga nebo kterékoliv společnosti, která je v přidruženém vztahu k Elonga. Mezi to patří právo takový obsah měnit a redakčně upravovat, pokud takové to změny a úpravy neovlivňují podstatné zájmy uživatele. V této souvislosti se uživatel vzdává v právně přípustném rozsahu veškerých práv duševního vlastnictví. Pokud Elonga použije obsah vytvořený uživatelem mimo okruh produktů Elonga, v reálně možném rozsahu uvede, že obsah byl vytvořen uživatelem.
11.5
Vlastnictví. Elonga neuplatňuje nárok na vlastnictví žádného obsahu vytvořeného uživateli a nijak na takový obsah nedohlíží.
11.6
Odstranění. Elonga si vyhrazuje právo bez udání důvodu odstranit uživateli vytvořený obsah. V takovém případě bude uživatel vyrozuměn, přičemž v případě porušení těchto podmínek může být sankcionován v souladu s oddílem 10.
11.7
Nepřesný obsah. Elonga nenese odpovědnost za nepřesný obsah vytvořený uživateli.

12. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Viz samostatné zásady ochrany soukromí, které jsou k dispozici na https://www.elonga.com/ochrana-osobnich-udaju nedílnou součást této smlouvy.

13. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

13.1
Omezení odpovědnosti. Elonga neprohlašuje, ani nezaručuje, že:
13.1.1
produkty Elonga budou vždy k dispozici nebo že produkty a nezbytný hardware a software budou vždy prosté chyb;
13.1.2
data přenášená prostřednictvím jiných systémů, zejména prostřednictvím internetu a telekomunikačních sítí, nebudou sledována, nahrávána nebo překrucována třetími stranami.
13.2
Vlastní riziko. Uživatel využívá produkty Elonga výhradně na vlastní riziko. To platí bez omezení pro:
13.2.1
související používání veškerého hardwaru, což zahrnuje mimo jiné (i) příslušný smartphone, (ii) Elonga senzor a (iii) hrudní pás;
13.2.2
stahování vlastního obsahu uživatele nebo obsahu třetích stran; a
13.2.3
jakékoli případy, kdy uživatel používá data vytvořená nebo poskytnutá společnosti Elonga mj. (i) naměřené údaje o srdečním tepu, nebo (ii) doporučená opatření, např. tréninkové plány apod. Uživatel výslovně bere na vědomí, že jakákoliv taková data mohou obsahovat chyby a Elonga v zákonem přípustném rozsahu nepřejímá žádnou odpovědnost za správnost těchto údajů.
13.3
Lékařské poradenství. Používání jakéhokoli softwaru nebo hardwaru nabízeného společností Elonga nenahrazuje konzultaci uživatele s odborným lékařem.
13.4
Externí obsah. Dále Elonga neprohlašuje ani nezaručuje, pokud jde o externí odkazy, bannery nebo jiné informace a marketingové nabídky, že budou pro uživatele dostupné. Veškerá smluvní ujednání uzavřená mezi uživatelem a některým externím poskytovatelem, např. prostřednictvím odkazovaných webových stránek nebo bannerů, mají za následek smluvní vztah výhradně mezi daným uživatelem a poskytovatelem třetí strany. Elonga nevydává žádná prohlášení ani záruky, pokud jde o produkty a služby externích poskytovatelů.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14.1
Obecně. Elonga nese odpovědnost v souladu s aktuálně platnými zákony, bez ohledu na zákonný podklad takové odpovědnosti (předsmluvní, smluvní, občanskoprávní) pouze tehdy, pokud Elonga konkrétní škodu sám zaviní úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě mírné nedbalosti Elonga nenese odpovědnost vůči jiným podnikatelským subjektům, ani vůči spotřebitelům za osobní škody. Elonga nenese odpovědnost vůči podnikatelským subjektům za následné škody, prosté peněžité újmy, ušlý zisk ani za škody plynoucí z nároků třetích stran.
14.2
Obsah. Není-li to vyžadováno zákonem, Elonga ani žádný z jeho přidružených obchodních subjektů nenese odpovědnost za škody plynoucí z využití obsahu zpřístupněného prostřednictvím používání online platformy nebo jinou formou používání produktů Elonga. Toto se vztahuje i na škody plynoucí z chyb, problémů, virů nebo ztráty dat.
14.3
mySASY nepřejímá žádnou odpovědnost za stažené materiály nebo materiály získané na základě využívání produktů mySASY. Registrovaný uživatel je výlučně odpovědný za veškeré škody způsobené těmito materiály na systému jeho počítače nebo smartphonu nebo za informace, k jejichž ztrátě dojde v důsledku stanování materiálů z kteréhokoli z produktů mySASY.
14.4
Spory. Registrovaný uživatel je výlučně odpovědný za veškeré návrhy soudních sporů libovolného druhu, které vyplynou ze sporu s jinými uživateli. Registrovaný uživatel bere na vědomí a uznává, že mySASY nenese za žádných okolností odpovědnost za úkony a opomenutí jiných uživatelů, včetně škod souvisejících s takovými úkony nebo opomenutími.

15. ODŠKODNĚNÍ ZE STRANY UŽIVATELŮ

15.1
Odškodnění. Uživatel musí odškodnit společnost Elonga za veškeré nároky uplatněné třetími stranami z titulu porušení jejich práv uživatelem v souvislosti s obsahem nahraným na některý z produktů Elonga tímto uživatelem nebo v důsledku jiného použití aplikací dostupných od Elonga takovým uživatelem. Uživatel nese náklady všech soudních řízení, kterých se případně Elonga stane účastníkem v souvislosti s takovými nároky, včetně všech soudních výloh a odměn právního zástupce v rozsahu povoleném zákonem s výjimkou případů, kdy uživatel není vinen zapříčiněním takového porušení
15.2
Podpora. Pokud je nárok předložen třetí stranou, uživatel poskytne mySASY urychleně, pravdivě a v plném rozsahu všechny informace, jež má tento uživatel k dispozici a jež mohou být nezbytné pro prověření předmětného nároku a obhajobu proti němu. Tím nejsou dotčeny žádné dodatečné nároky na odškodnění, které může být společnost mySASY oprávněna vznést vůči uživateli.

16. ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

16.1
Obecně. Elonga si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné podmínky podle okolností z různých důvodů, mimo jiné z komerčních důvodů, z důvodů dodržení souladu s platnými zákony a předpisy nebo z důvodu poskytování zákaznických služeb. Aktuální platné znění těchto podmínek je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí na platformě a také v aplikacích.
16.2
Změny. V případě menších změn těchto všeobecných podmínek (pokud například dojde ke změně zákona, která znamená, že potřebujeme tyto podmínky změnit), můžeme jednoduše nové podmínky uveřejnit na platformě a v aplikacích. Kontrolujte prosím pravidelně tyto podmínky, abyste rozuměli aktuálním podmínkám. V případě jakýchkoli významných změn těchto všeobecných podmínek, které budou mít na vás negativní dopad, Elonga buď obdrží váš konkrétní souhlas se změnami pomocí komunikace v produktech Elonga nebo vás bude o jakýchkoliv změnách informovat nejméně dva týdny před datem účinnosti těchto změn e-mailem na adresu uvedenou při registraci (dále jen „informace o změně podmínek“). Od okamžiku obdržení informace o změně podmínek máte na uplatnění námitek dva týdny.Informace o změně podmínek bude zahrnovat (i) aktualizované znění podmínek; (ii) datum účinnosti změn; (ii) lhůtu dvou týdnů na námitky; (iv) informace o důsledcích upuštění od námitek.

Pokud neuplatníte námitky vůči změnám, má se za to, že aktualizované všeobecné podmínky přijímáte.

V případě, že uplatníte námitky vůči změnám, má Elonga právo ukončit uživatelskou smlouvu a odstranit uživatelský účet, přičemž přihlédne k vašim zájmům, pokud je pokračování smluvního vztahu v rozsahu stávajících podmínek pro Elonga nemožné nebo nerozumné.
16.3
Písemná forma. Dle odd. 16.1 až 16.2 musejí být jakékoli změny těchto všeobecných podmínek provedeny písemně. Neexistují žádná vedlejší ústní ujednání.

17. RŮZNÉ

17.1
Doložka o oddělitelnosti. V případě, že některá jednotlivá ustanovení těchto podmínek jsou neplatná nebo pozbytou platnosti, zůstávají všechna ostatní ustanovení zachována v plném rozsahu a účinnosti.
17.2
Rozhodné právo a jurisdikce.
17.2.1
Tyto podmínky a všechny smluvní vztahy nebo soudní spory mezi uživateli a společností Elonga se řídí českým právem s výjimkou střetu se zákonnými ustanoveními Úmluvy OSN o mezinárodních smlouvách o koupi zboží. Odstavec 17.2.1. není relevantní pro uživatele, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu českého zákona na ochranu spotřebitele.
17.2.2
Místem pro doručování a místem soudu s výhradní příslušností je Brno v České Republice. Odstavec 17.2.2. není relevantní pro uživatele, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu českého zákona na ochranu spotřebitele.
Nejnovější aktualizace: 1. ledna 2024