Životní jubilea průkopníků metodiky SA HRV

18.6.2024
5
min čtení

V následujících dnech oslaví svá životní jubilea dva muži, které můžeme právem považovat za průkopníky výzkumu a laboratorního využití metodiky SA HRV - spektrální analýzy variability srdeční frekvence Doc. Ing. Jiří Salinger , CSc (80) a Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc (85). Právě oni v Českých zemích pokládali základy metodiky, ze které v průběhu následujících 30 let vznikly algoritmy a přístupy, které byly výchozím bodem pro vývoj technologií pohánějících analýzu dat obou komerčně úspěšných systémů mySASY a Elonga.

Příběh začal v roce 1993, kdy se na zcela nově založená FTK v Olomouci střetly životní i profesní cesty obou docentů. Doc. Salingera, věnujícího se “elektrotechnice a principům stímání, přenosů a zpracování biologických dat” (hardwaru) a Doc. Stejskala jehož doménou byla vždy fyziologie zátěže a díky tomu se zaměřoval především na využití a interpretaci získaných biologických dat. Společně se věnovali vědecko-výzkumné práci a publikaci vědeckých článků v oblasti principů snímání a zpracování signálů umožňující hodnocení SA HRV a interpretaci získaných dat a výsledků.  Jejich činnost se zaměřovala na uplatnění metodiky v oblasti klasické medicíny, především v neurologii, diabetologii a kardiologii. Velký význam však mělo i uplatnění v oblasti preventivní a sportovní medicíny a sportovního tréninku. Za svou kariéru oba docenti společně s řadou spolupracovníků publikovali desítky odborných článků a publikací, které posouvaly významně vědění v oblasti variability srdeční frekvence. Zároveň jejich činnost přispěla k růstu povědomí o metodice a jejím potenciálu mezi, odbornou veřejností. To vše v době kdy bylo i světové povědomí o zpracování signálů HRV a jeho praktickém využití mimo oblast klasické medicíny v plenkách. Z tohoto pohledu, byli minimálně v rámci Československa skutečnými průkopníky díky nimž například již koncem 90 tých let použivali SA HRV špičkoví čeští, ale i zahraniční sportovci.
Vedle této vědecko-výzkumné činnosti společně založili společnost Dimea group s.r.o., která se věnovala výrobě a prodeji hardwaru i softwaru, umožňujícího monitorování a hodnocení SA HRV především v laboratorních podmínkách. Díky tomu se jejich práce z oblasti teorie a publikací dostala do reálné praxe k širokému spektru skutečných uživatelů jak v oblasti medicíny tak prevence a sportu.

V roce 1995 došlo k, z mého pohledu takřka osudovému, setkání. V rámci svého Ph.D. studia jsem si jako školitele vybral Doc. Stejskala a díky tomu, že téma mnou řešené disertační práce se věnovalo výhradně problematice SA HRV byl jsem po následující 4 roky oběma pány docenty v permanentním kontaktu. Jak oni, tak další kolegové, kteří mi pomohli se zpracováním mé vědecké práce, zmínit musím minimálně Ivu Klimešovou, Milana Elfmarka a Jirku Novotného, tak stáli u zrodu postupů a algoritmů, které byly, z dnešního pohledu, prazákladem výpočetních systémů, který dnes pohání analýzu dat v našich aplikacích Elonga i mySASY.  

Po “restrukturalizaci”, které proběhla na FTK v roce 2014 jsme všichni tři, i když z různých formálních příčin, fakultu opustili. Naše cesty se ale nerozešly. Když jsem v roce 2016 zakládal mySASY a.s., byl nákup autorských práv k softwaru na zpracování SA HRV, který obsahoval i část využívající výsledků mé disertační práce, od jejich společnosti Dimea group, jedním z prvních startovacích kroků. Věřím, že mají radost když mohou sledovat, jak na základních stavebních kamenech, které oni začali pokládat, vyrostl systém počítající celková provedená měření v milionech a denní počty měření v desítkách tisíc. Jako perlička se dnes jeví skutečnost, že v průběhu 4 let mé disertační práce se mi “podařilo” pořídit, zpracovat a vyhodnotit dohromady asi 400 měření což bylo považováno za úctyhodný výkon. Je to asi takový počet, jaký v dnešním stavu Elonga přijme a zpracuje každé ráno v rozpětí tak 5 - 10 minut 🙂.

Děkuji touto cestou oběma pánům docentům, minimálně za Elongu a mySASY za jejich celkový odborný přínos. Přeji jim touto cestou vše nej k jejich jubileům a slibuji, že ani v budoucnu nikdy nezapomeneme na jejich průkopnický vklad a jeho význam pro další šířená české stopy v oblasti monitoringu HRV..

Radim Šlachta

founder mySASY a co-founder Elonga

BLOG

Mohlo by vás zajímat

Jak to celé funguje?
5.4.2024
5
min čtení
Přečíst
Životní jubilea průkopníků metodiky SA HRV
18.6.2024
5
min čtení
Přečíst
Jaké hodnoty mohu sledovat?
5.4.2024
5
min čtení
Přečíst